Vol289女神杨晨晨澳门旅拍华丽黑色吊裙透视秀完美身材诱惑写真86P杨晨晨画语界

Vol289女神杨晨晨澳门旅拍华丽黑色吊裙透视秀完美身材诱惑写真86P杨晨晨画语界

【主治】生研,涂痈肿。此数种曲皆可入药。

呕逆不止∶麻仁三合杵熬,水研取汁,着少盐,吃立效。 久食,令人肥白,滑肌肤。

葱、橘皮汤小儿撮口∶初生豆芽研烂,绞汁和乳,灌少许,良。 之才曰∶恶五参、龙胆,得前胡、乌喙、杏仁、牡蛎、诸胆汁良。

【主治】熬黑压油,敷头,治发落不生。吴瑞《本草》以此为豌豆,误矣。

小儿软疖∶油麻炒焦,乘热嚼烂敷之。今上党民间,或值丰岁,往往得二米者。

透骨草、独科苍耳、生牡蛎各一钱,姜三片。又能助脾气,消乳食。

Leave a Reply