Vol399嫩模小九月泰国清迈旅拍私房床上性感内衣秀美腿诱惑写真42P小九月爱蜜社

Vol399嫩模小九月泰国清迈旅拍私房床上性感内衣秀美腿诱惑写真42P小九月爱蜜社

荣气不通,卫不独行,荣卫俱微,三焦无所御,四属断绝,身体羸瘦,独足肿大,黄汗出,胫冷,假令发热,便为历节也。 【注】此以形合脉,诊生死之法也。

产妇新虚,不宜多汗,而此反喜汗出者,血去阴虚,阳受邪气而独盛,汗出则邪去,阳弱而后与阴相合,所谓损阳而就阴是也。心下有支饮,其人苦冒眩,泽泻汤主之。

则分而言之,饮有四,合而言之,总为痰饮而已。(苏合香丸)苏合香油五钱入安息香内安息香一两另为末用无灰酒半筋熬膏丁香青木香白檀香沈香荜茇香附子诃子煨取肉乌犀镑朱砂各一两水飞薰陆香片脑各五钱研麝香七钱半以上为细末,入安息香膏,炼蜜和剂,圆如芡实大,空心用沸汤化下,酒下亦可。

行则好摇,阳之性动也。下小儿疳虫蚀齿一方,杀虫解毒,或另有小儿门,或列在杂方内,兹列于妇人杂病之末,亦错简也。

『尚书』注:小曰橘、大曰柚。肺痈之上,当有「肺痿」二字,不然本文论肺痿之义,则无着落,必是脱简,当补之。

里水者,一身面目黄肿,其脉沉,小便不利,故令病水,假如小便自利,此亡津液,故令渴也。(撮风散)赤脚蜈蚣半条炙□藤□一钱五分朱砂水飞直僵蚕焙全蝎尾各一钱麝香一字以上为末,每服一宇,竹沥调下。

Leave a Reply