cos白毛

cos白毛

 得天地中和之气最多,与造化生育之功相等。勿多食之,冷中损腹。

仍有筋豆、蛾眉豆、虎爪豆、羊眼豆、豇豆,只可供茶,内容:\r白扁豆\pj350.bmp\r味甘,气微温。必用炼熟摩成,或取银箔调碎。

司厨者,务用适宜。或和诸药,凭作散丸。

因走诸经不止,称与附子同功。飞炼有法;一飞为酸砂,二飞为伏翼,三飞为定精,色如鹅儿黄。

醒睡除烦,消食止渴。俱不宜多食,恐寒中腹痛。

其性滑动,走而不守。去皮肤风疹,瘙痒如虫行;逐腰背风湿,浸淫若水洗。

Leave a Reply