No211YOYO苏小苏人体艺术写真55P苏小苏秀人网

No211YOYO苏小苏人体艺术写真55P苏小苏秀人网

 故以别知脏从四十八难至六十一难论疾病五十二难曰∶腑脏发病,根本等不?喉咙重十二两,广二寸,长一尺二寸,九节。

 昂按∶内兴欲念,亦称热恼。和荣气,消肿毒,敷金疮,止血定痛。

肿中水气急者,非此不能除。经又曰∶大毒治病,十去其六;常毒治病,十去其七;小毒治病,十去其八;无毒治病,十去其九。

宋时重汤阴艾,自明成化来,则以蕲州艾为胜。有是者肾也,无是者非也。

承亮始悟道士之咒伪也。大瘕泄者,里急后重,数至圊而不能便,茎中痛,此五泄之要法也。

然∶针阳者,卧针而刺之∶刺阴者,先以左手摄按所针荥俞之处,气散乃内针。似海藻而粗,柔弱而长。

Leave a Reply